Skip to content

Midt-norsk kompetansesenter for atferd (MKA) arbeider med barn og unge som viser problematferd i skole og barnehage. Vi vektlegger en systemisk tilnærming med vekt på tidlig innsats gjennom veiledning, opplæring og tiltaksutvikling.

Senteret ble stiftet i 1998 av Bjørn Arnesen, Arnt Ollestad og Arne Tveit og er lokalisert i Trondheim.

LES MER