Skip to content

MKA tilbyr kurs og veiledning knyttet til arbeid med å forebygge, redusere og håndtere utagerende atferd og mobbing.  Arbeidet baseres på en forståelse av at barn og unge som viser utagerende og negativ atferd primært trenger prososial støtte og hjelp, men at handlingene deres må konfronteres og stoppes.

Likeledes at de voksne som møter dem er i stand til å være autoritative og vise omsorg og samtidig ha nødvendig kontroll.

 

Se orientering om kurs PDF variant: Kurs i forebygging og håndtering av aggressiv og utagerende atferd