Skip to content
Arne Tveit

ARNE TVEIT:
(arne@mka.no)

MOBIL  92 66 79 68.

Arne Tveit har erfaring som lærer i grunnskolen og rådgiver på en alternativ grunnskole.

Siden 1994 har han jobbet som rådgiver og veileder i forhold til barn og unge som viser sosiale og emosjonelle problemer i skole og barnehage. Han er godkjent som Webster- Stratton terapeut og mentor i Skole- og barnehageprogrammet.

Arrne Tveit har hovedfag i pedagogikk fra NTNU og har siden 2009 hatt en stilling som universitetslektor ved NTNU med ansvar for en erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgiving rettet mot ansatte i PP-tjenesten .

Siden 2014 har han vært tilknyttet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som veileder i Læringsmiljøprosjektet.

Kjernekomponentene i dette arbeidet er:

-organisasjonsutvikling
-mobbingens psykologi
-handlingsløypa (mistanke-avdekking-stopping-oppfølging)
-forebyggende arbeid med fokus på god klasseledelse og relasjonsbygging
-god start
-involvering av elever, foreldre og fritidsmiljø

Han er forfatter av en rekke fagartikler og bøker, og medforfatter av flere bøker og rapporter.

Se under publiseringer.

Elisabeth Rystad 2

ELISABETH RYSTAD:  (rystad.elisabeth@gmail.com)

MOBIL 91 75 77 97

 Elisabeth Rystad er utdannet lærer og har jobbet i, for og med norsk skole i 40 år. Hun har 30 års erfaring som rektor i ulike skoleslag.
Jobber for tiden som skolefaglig rådgiver i Trondheim kommune med følgende ansvarsområder:

-organisere og gjennomføre en mentorordning for rektorer
-veilede skoler og rektorer i
forhold til skolebasert kompetanseutvikling
-veilede skoler og rektorer som har utfordringer knyttet til det psykososiale læringsmiljøet.

Siden 2011 har hun vært nasjonal veileder i UDIRs regi. Fram til 2014 med Veilederkorpset med fokus på skolebasert kompetanseutvikling og fra 2014 i Læringsmiljøprosjektet med fokus på mobbing og forebyggende arbeid. Kjernekomponentene i dette arbeidet er:

-organisasjonsutvikling
-mobbingens psykologi
-handlingsløypa (mistanke-avdekking-stopping-oppfølging)
-forebyggende arbeid med fokus på god klasseledelse og relasjonsbygging
-god start
-involvering av elever, foreldre og fritidsmiljø

Einar-Anders-Holthe_

Einar Anders Holthe:
(enaraho@hotmail.com)

MOBIL  92 86 47 04

Einar Anders Holthe er utdannet hjelpepleier i vernepleie. Han har videreutdanning i psykiatri. Han har 17 års erfaring i arbeid med mennesker med utviklingshemming og 20 års erfaring med barn og unge i barnevernet.

Han har i tillegg lang erfaring som trener av barn og unge i Klæbu bryteklubb.

Einar Anders Holthe har i mange år samarbeidet med Midt Norsk kompetansesenter for atferd om kurs og opplæring av ansatte i skole knyttet til barn og unge som viser utagerende atferd.