Skip to content

Oversikt over et utvalg kurs og oppdrag som
Midt-norsk kompetansesenter for atferd har gjennomført i  perioden 2021-2022:

Bedre psyko-sosialt læringsmiljø

Hitra, grunnskoler
August 2021-juni 2022
Arne Tveit/Elisabeth Rystad

Hvordan utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø og en profesjonell samarbeidskultur i Barne– og familietjenesten

Hitra/Barne og familietjenesten
Heldagskurs 27.09.21
Arne Tveit/Elisaberh Rystad

Relasjoner = skreddersøm

Sør-Vest  regionen -SFO
Regional fagdag 19.04.22
Arne Tveit i samarbeid med Ingunn Elder DMMH

Hvordan fremme et prososialt og inkluderende elevfelleskap med vekt på følelseshåndtering og relasjonsbyggiing

Trondheim kommune, grunnskole
Heldagkurs, 16.08.22
Arne Tveit

Hvordan bedre samspillet og det psyko-sosialemiljøet i klassene

Skaun kommune, grunnskole
Oktober- desember 2022
Arne Tveit

Hvordan motvirke mobbing og krenkelser

Indre Fosen, grunnskole
Januar 2021.april 2021
Arne Tveit

Relasjonsorientert og proaktiv klasseledelse

Kongsvinger, grunnskole
Heldagskurs 28.01.22
Arne Tveit

Hvordan skape et trygt og inkluderende  klassemiljø

Skaun
April -juni 2022
Arne Tveit

Forebygging og håndtering av utagerende atferd

Steinkjer, grunnskoler
Halvdagskurs 26.11.22
Arne Tveit/Einar Anders Holthe

Hvordan bygge og reparere den gode relasjon

Namsos, barnehager
Halvdagskurs – 07.12.22
Arne Tveit i samarbeid med Ingunn Elder DMMH

Arne Tveit
Elisabeth Rystad 2
Einar-Anders-Holthe_