Skip to content

Vi tilbyr innsats i form av veiledning, opplæring og tiltaksutvikling knyttet til følgende tema og områder:

  • Relasjonsorientert klasseledelse
  • Proaktive strategier
  • Voksenrollen – den autoritative voksne
  • Elev- elev relasjonen og klassemiljøet
  • Skole-hjem samarbeid

Prosjekter og samarbeidspartnere:

Veileder Sørborgen Skole 2014